Využití Pasco Sensorium ve výuce

Již dva roky naše škola využívá ve výuce Pasco Sensorium. Na jejich pořízení jsme částečně využili financí z dotačního programu Národního plánu obnovy. Práce s touto pomůckou se osvědčila jak při běžné výuce, tak při činnostech v rámci projektových dnů školy. Pro širší využití bylo třeba zakoupit rozšíření tohoto zařízení. Na financování této investice se nezanedbatelnou částkou ve výši 64.000,- Kč podílelo město Příbram, jehož dotační program jsme využili.  Díky této investici mohou žáci nyní využít ke stávajícímu modelu navíc spirometr, čidlo CO2, měřič krevního tlaku a další měřidla.  K jednotlivým pokusům vyučující ani žáci nepotřebují laboratoř, ale pouze Pasco Sensorium a tablet nebo běžný počítač. Sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých lze provádět pokusy napříč jednotlivými předměty,  jako jsou  chemie, fyzika, zeměpis či přírodopis.

V loňském školním roce učitelé přírodovědných předmětů realizovali projektový den s názvem Meteorologie. V rámci tohoto projektu žáci využili Pasco Sensorium k měření tlaku, teploty, vlhkosti. Získané hodoty následně po přenosu do PC vyhodnocovali a porovnávali. Badatelská úloha s tematikou okyselování oceánů pak byla zadáním v hodinách chemie, kdy žáci pomůcku využili pro měření pH roztoku a koncentrace oxidu uhličitého. Napříč předmětem fyzika se žáci zaobírali měřením hydrostatického a atmosférického tlaku, rychlostí větru, relativní vlhkostí a teplotou při konání práce. Také výuka tématu o orgánové soustavě v hodinách přírodopisu byla obohacena o práci se senzory, žáci pracovali s naměřenými  hodnotami krevního tlaku, srdečního pulsu.

Pasco se svým rozšířením napomáhá námi preferované badatelské výuce v přírodovědných předmětech a přibližuje reálné využití znalostí získaných při výuce, plně podporuje žákovskou aktivitu.

Mgr. Kateřina Trojáková, Ing.Ivana Čapková

Další aktuality