Využití Pasco Sensorium ve výuce

Již dva roky naše škola využívá ve výuce Pasco Sensorium. Na jejich pořízení jsme částečně využili financí z dotačního programu Národního plánu obnovy. Práce s touto pomůckou se osvědčila jak při běžné výuce, tak při činnostech v rámci projektových dnů školy. Pro širší využití bylo třeba zakoupit rozšíření tohoto zařízení. Na financování této investice se nezanedbatelnou částkou ve výši 64.000,- Kč podílelo město Příbram, jehož dotační program jsme využili.  Díky této investici mohou žáci nyní využít ke stávajícímu modelu navíc spirometr, čidlo CO2, měřič krevního tlaku a další měřidla.  K jednotlivým pokusům vyučující ani žáci nepotřebují laboratoř, ale pouze Pasco Sensorium a tablet nebo běžný počítač. Sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých lze provádět pokusy napříč jednotlivými předměty,  jako jsou  chemie, fyzika, zeměpis či přírodopis.

V loňském školním roce učitelé přírodovědných předmětů realizovali projektový den s názvem Meteorologie. V rámci tohoto projektu žáci využili Pasco Sensorium k měření tlaku, teploty, vlhkosti. Získané hodoty následně po přenosu do PC vyhodnocovali a porovnávali. Badatelská úloha s tematikou okyselování oceánů pak byla zadáním v hodinách chemie, kdy žáci pomůcku využili pro měření pH roztoku a koncentrace oxidu uhličitého. Napříč předmětem fyzika se žáci zaobírali měřením hydrostatického a atmosférického tlaku, rychlostí větru, relativní vlhkostí a teplotou při konání práce. Také výuka tématu o orgánové soustavě v hodinách přírodopisu byla obohacena o práci se senzory, žáci pracovali s naměřenými  hodnotami krevního tlaku, srdečního pulsu.

Pasco se svým rozšířením napomáhá námi preferované badatelské výuce v přírodovědných předmětech a přibližuje reálné využití znalostí získaných při výuce, plně podporuje žákovskou aktivitu.

Mgr. Kateřina Trojáková, Ing.Ivana Čapková

Další aktuality

Den otevřené školy

Den otevřené školy

Den otevřené školy 29.2. 2024 – program   1.A    Vyučovací hodina          Předmět              Aktivita 1.hodina                         ČJ (ICT)         Základy...

číst více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 29.02.2024 bude (v průběhu celého dne) probíhat den otevřených dveří. Program bude upřesněn.   ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V sobotu...

číst více
Ředitelské volno

Ředitelské volno

Dne 01.02.2024 bude škola z provozních důvodů uzavřena (následující den 02.02.2024 jsou pololetní prázdniny). Vysvědčení bude vydáno 31.01.2024.

číst více