Velký úspěch včelařského kroužku

Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci se sdružením Včelí stráž, každoročně pořádá soutěž o nejlepší
včelařský kroužek. V ČR je v současné době 190 registrovaných zájmových včelařských kroužků. Všichni
mají možnost se do takovéto soutěže o pohár zapojit, přičemž účastníci musí vyhovět v následujících
disciplínách.
Hodnotí se to, jak malí včelaříci dělají osvětu o včelařství, životě včel a dalších opylovatelích, zdali
například pořádají přednášky pro školy, školky a ostatní laickou veřejnost a jakým způsobem zveřejňují
informace o své činnosti – tj. prezentace na webových stránkách, nástěnkách, v TV atd. Dále se hodnotí
účast na akcích týkajících se zvelebování zeleně, sázení rostlin a stromů, ale také i na úklidu blízkého
okolí jejich klubovny. Větší šance na úspěch v poháru mají samozřejmě kroužky, které se každoročně
účastní soutěže Zlatá včela, kde se potkávají s dětmi, se společnými zájmy o přírodu a hmyz.
Již druhým rokem jsme se přihlásili jako kroužek VKM ze ZŠ Březové Hory do této soutěže a letos se
opravdu zadařilo:
Včelky Březohorky, které patří pod ČSV ZO Bohutín, (v jejímž obvodu mají i své druhé stanoviště včel)
se umístily na krásném 2. místě. Není to sice místo první, kterak bychom si přáli, ale jak říkají staří včelaři:
nemusí hned pršet – hlavně když medu ukápne!

Vedoucí kroužku Veronika Etrychová

Další aktuality