Velký úspěch včelařského kroužku

Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci se sdružením Včelí stráž, každoročně pořádá soutěž o nejlepší
včelařský kroužek. V ČR je v současné době 190 registrovaných zájmových včelařských kroužků. Všichni
mají možnost se do takovéto soutěže o pohár zapojit, přičemž účastníci musí vyhovět v následujících
disciplínách.
Hodnotí se to, jak malí včelaříci dělají osvětu o včelařství, životě včel a dalších opylovatelích, zdali
například pořádají přednášky pro školy, školky a ostatní laickou veřejnost a jakým způsobem zveřejňují
informace o své činnosti – tj. prezentace na webových stránkách, nástěnkách, v TV atd. Dále se hodnotí
účast na akcích týkajících se zvelebování zeleně, sázení rostlin a stromů, ale také i na úklidu blízkého
okolí jejich klubovny. Větší šance na úspěch v poháru mají samozřejmě kroužky, které se každoročně
účastní soutěže Zlatá včela, kde se potkávají s dětmi, se společnými zájmy o přírodu a hmyz.
Již druhým rokem jsme se přihlásili jako kroužek VKM ze ZŠ Březové Hory do této soutěže a letos se
opravdu zadařilo:
Včelky Březohorky, které patří pod ČSV ZO Bohutín, (v jejímž obvodu mají i své druhé stanoviště včel)
se umístily na krásném 2. místě. Není to sice místo první, kterak bychom si přáli, ale jak říkají staří včelaři:
nemusí hned pršet – hlavně když medu ukápne!

Vedoucí kroužku Veronika Etrychová

Další aktuality

Den otevřené školy

Den otevřené školy

Den otevřené školy 29.2. 2024 – program   1.A    Vyučovací hodina          Předmět              Aktivita 1.hodina                         ČJ (ICT)         Základy...

číst více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 29.02.2024 bude (v průběhu celého dne) probíhat den otevřených dveří. Program bude upřesněn.   ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V sobotu...

číst více