ŠKOLNÍ PÉBÉČKO na ZŠ Březové Hory

 

I v letošním roce jsme využili možnost zapojit se do projektu „Školní pébéčko“. Jako tradičně tento projekt finančně podporuje město Příbram. Každé škole, která se zapojí, přispěje částkou 20 000 Kč. Stejnou částku i letos získáváme od naší školy.

Celkový rozpočet je 40 000 Kč, a to už je částka, za kterou se dá něco pořídit.

Na úvodní schůzce se zástupci jednotlivých tříd jsme si opět představili aplikaci Participace 21, díky které projekt funguje v online prostředí. Prošli jsme společně harmonogram jednotlivých kroků „Pébéčka“ a ukázali si i webové stránky, které aplikaci doprovázejí.

Poté proběhla nejnáročnější část projektu. Třídní kolektivy pilně přemýšlely, co nového by se ve škole zase mohlo pořídit. Není snadné vymyslet něco, co by mohlo využít co nejvíce žáků. Ale i tentokrát se žáci opravdu hodně snažili a předložili celkem 20 návrhů. Opět to byly velmi pestré nápady, ne všechny ale bylo možné realizovat.

Do fáze kampaně jsme letos poslali 11 návrhů. Autoři návrhů, které nepostoupily, byli seznámeni s důvody nezařazení svého projektu. Většinou se jednalo
o prostorové nároky projektu, zarovnání a zpevnění terénu apod. Náklady na takové projekty by mnohonásobně překročily stanovený rozpočet.

V září jsme se společně sešli s autory postupujících návrhů. Společně jsme si prošli pravidla kampaně a začali připravovat prezentaci jednotlivých projektů. Žáci z prvního stupně pracovali na přípravě společně, na druhém stupni autoři pracovali samostatně.

Všichni žáci naší školy pak měli možnost seznámit se s návrhy svých spolužáků prostřednictvím PowerPointové prezentace. A pak už to bylo na nich.

V listopadu proběhlo během hodin ICT hlasování, do kterého se zapojili žáci druhých až devátých ročníků. Měli možnost podpořit až čtyři nápady z jedenácti schválených. Hlasující se k projektu mohli také vyjádřit prostřednictvím online dotazníku.

Do hlasování se letos zapojilo 366 žáků. Celkem bylo uděleno 1284 hlasů.

Výsledky:

 1. Výbava na speciální sporty                                206
 2. Vylepšení vybavení školního klubu                    172
 3. Relaxační koberce                                             170
 4. Lavičky a stoly                                                   145
 5. Klec na míče                                                      135
 6. Mlhoviště ve tvaru květiny                                  131
 7. Stolní fotbálek do školního klubu                         96
 8. Karimatky                                                             86
 9. Skládací botanická lupa                                       63
 10. Částečné zastřešení dvora u budovy 1. st.          41
 11. Vyvýšené záhony                                                 39

 

Jako vítězné byly opět vyhlášeny dva projekty – „Výbava na speciální sporty“ žáka 9. A Adama Budoše  a „ Vylepšení vybavení školního klubu“ žákyň 7. A.

Každý z projektů bude podpořen částkou 20 000 Kč. Bude zakoupeno vybavení na netradiční sport korfbal a nová pohovka do Školního klubu.

Ke konečné realizaci projektů dojde během prosince 2023.

         Děkujeme všem autorům – jednotlivcům a třídám, kteří jednotlivé projekty vymysleli, zpracovali a prezentovali. Dále děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili hlasování a využili tak možnost prostřednictvím předložených projektů opět vylepšit zázemí naší školy.

za všechny zúčastněné Mgr. Dana Polášková, koordinátor projektu

Další aktuality