Vycházka na Pilský rybník

Prošli jsme se na Pilský rybník v rámci Prvouky. Moc jsme si to užili.