Zapojení 3D tisku do výuky

Jedním z překvapení, které na žáky v ZŠ Březové Hory na začátku školního roku čekalo, bylo rozšíření didaktických pomůcek v učebně informatiky o čtyři nové 3D tiskárny. Ty bylo možné pořídit díky dotačnímu programu města Příbram. Jedním zařízením pro 3D tisk již škola disponovala v minulém roce. Přestože se naše ZŠ na financování projektu částečně podílela, bez výrazné finanční podpory ve výši 64.000 Kč od našeho města by z vlastních zdrojů na nákup těchto zařízení nedosáhla.

Žáci se v rámci hodin informatiky, volitelné informatiky a volnočasového kroužku seznamují s programy, s jejichž pomocí se učí modelovat a posléze vytisknout nejrůznější 3D předměty. Tiskárny plánujeme využít i v dalších předmětech tak, abychom děti vedli k získávání digitálních kompetencí. Žáci vytvářejí nejrůznější pomůcky na vyučování, čímž prohlubují své znalosti z jednotlivých předmětů. Kromě naplňování cílů polytechnického vzdělávání, v posledních letech tolik žádaného, si mohou domů odnést i fyzickou podobu svojí svědomité práce. Pevně věříme, že zkušenosti, znalosti a dovednosti s nejnovějšími digitálními technologiemi získané při základním vzdělávání žáci hojně využijí ve svém budoucím studiu a profesní dráze.

Další aktuality