ZÁPIS – elektronická registrace a další informace

1/ Elektronická registrace žádosti

Prvním krokem pro zápis do 1. tříd je elektronické registrování žádosti. Díky této registraci urychlíte průběh zápisu.

Registrace bude možná od 16. března (od 8:00 hodin) do 1. dubna 2023 (do 15:00 hodin) v aplikaci systému EDOOKIT, ve které zákonný zástupce vyplní žádost o zápis dítěte k základnímu vzdělávání.

Postup získání tiskopisu „Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy“

 1. klikněte na odkaz  https://zsbrezovehory.edookit.net/application/?round=10  vyplňte požadované údaje
 2. klikněte na „odeslat“
 3. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu je odeslána zpráva s přílohou v PDF, která obsahuje evidenčním číslo žádosti
 4. Stáhněte si jí, vytiskněte a dole podepište
 5. tuto žádost přineste s sebou k zápisu spolu s dalšími dokumenty

2/ Zápis s osobní účastí zákonného zástupce  a dítěte

Zápis s osobní účastí zákonného zástupce  a dítěte proběhne:

 1. dubna 2023 od 9 hodin do 15 hodin

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Řádně vyplněná a vytištěná „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ (lze vyplnit i na místě při zápisu), případně „Žádost o odklad“
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z loňského roku, pokud bylo uděleno
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 je třeba doporučení PPP a dětského lékaře
 • Pokud se liší trvalý pobyt dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce, je potřeba pobyt dítěte doložit potvrzením z matriky (platí do 30 dnů od data vydání) nebo občanským průkazem dítěte

Další aktuality