ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ROK 2023/2024

termín zápisu:  sobota 1.dubna od 9,00 do 15,00 v budově školy na Náměstí J.A.Alise na Březových Horách

  • K zápisu přijde s dítětem zákonný zástupce.
  • Prvním krokem pro zápis do 1. tříd je elektronické registrování žádosti (pokyny zveřejněny na stránkách školy). Díky této registraci urychlíte průběh zápisu (žádost bude možné vyplnit i na místě, ale doporučuji vyplnit elektronicky, děkuji za ochotu).
  • S sebou nutno přinést: občanský průkaz + rodný list dítěte;
  • cizinci cestovní pas + povolení k trvalému pobytu (případně žádost) + rodný list dítěte + případně další dokumentaci.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – v případě odkladu povinné školní docházky přinést:

  • kopii OP
  • kopii rodného listu dítěte
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • doporučení PPP (poradny)
  • doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně později)

kritéria pro přijetí:

1)  odpovídající věk a školní zralost (dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2023)

2)  bydliště ve spádové oblasti – Příbram

3)   V případě vyšší poptávky než nabídky pro přijetí k základnímu vzdělávání, tj. pokud bude počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Příbram – Březové Hory přesahovat možný počet přijatých dětí, bude rozhodovat trvalé bydliště dítěte (Příbram) a poté los (příklad: zapíše se 40 dětí s trvalým pobytem v Příbrami a 10 dětí s trvalým pobytem mimo Příbram, přijaty budou děti z Příbrami a z dětí mimo Příbram se vylosuje 5, které přijmeme).

Otevřeme dvě první třídy s maximálním počtem okolo 45 žáků.

Stejná pravidla platí i pro žáky s odkladem povinné školní docházky.

žádost o odklad školní docházky

Další aktuality