Zábavná odpoledne pro budoucí prvňáčky

AHOJ

JAK JSME TI SLÍBILI PŘI ZÁPISU, ZVEME TEBE I TVÉ RODIČE NA ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE V TVÉ BUDOUCÍ ŠKOLE.

Vážení rodiče,

věřím, že využijete naší nabídku a usnadníte tím svému dítěti začátek důležité životní etapy, kterou vstup do 1. třídy určitě je. Naším cílem je, aby se budoucí školák blíže seznámil s prostředím školy i se svými budoucími spolužáky a zbavil se tak nejistoty a ostychu z neznámého. Určitě pak půjde 1. září do školy s daleko menšími obavami, než tomu často bývá.

Termíny a stručná náplň zábavných odpolední:

  1. schůzka: v úterý 23.5. od 16,00 hodin – Správný školák – třída v budově 1. stupně na náměstí
  • prohlídka učebnic a pomůcek pro 1. třídu
  • prohlídka budovy školy ( třída, družina )
  • vzájemné seznámení, pravidla chování ve třídě, předběžné zjištění zájmů a koníčků, „s kterými kamarády bych chtěl být ve třídě“
  • zábavné činnosti – stříhání, lepení, malování ve skupině i jednotlivě apod.
  • přihláška do školní družiny

 

  1. schůzka: v úterý 8.6. od 16,00 hodin – Správný sportovec – školní hřiště
  • zábavná překážková dráha a další sportovní stanoviště ( pohybové hry )
  • děti sportovně oblečené        

             Těšíme se na vás, tak neváhejte a přijďte !!!

Mgr. Josef Strejc, MBA – ředitel školy       

Další aktuality