Spolupráce s Hornickým muzeem – S horníkem do práce