Poděkování městu Příbram za poskytnutí dotace na projekt „Výukový mBot“

Projekt „Výukový mBot“ byl zaměřený na nákup 25stavebnic mBotů, jejichž prostřednictvím rozvíjíme polytechnické vzdělávání, žáci získávají praktické zkušenosti s programováním, elektronikou a robotikou.
Celý projekt by nebylo možné realizovat bez finanční podpory města Příbram, které nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 53.365,- Kč
Děti měly z mBotů velikou radost, pustily se do sestavování a programování. Vytvářely spoustu zábavných projektů, učily robota jezdit po čáře, vyhýbat se překážkám, projíždět bludištěm, hrát fotbálek.
Tímto moc děkujeme městu Příbram za poskytnutou dotaci.