Participativní rozpočet

Velmi děkujeme všem žákům, kteří se hlasování zúčastnili a využili tak možnost prostřednictvím předložených projektů vylepšit školní zázemí.
Také děkujeme všem autorům – jednotlivcům a třídám, kteří jednotlivé projekty vymysleli a předložili.
Ke všem projektům byla připravena i kampaň, kdy autoři chtěli postupně navštívit všechny třídy a své nápady blíže představit a vysvětlit. Bohužel jste se s jejich prací mohli seznámit jen formou plakátů, které jsme představili na stránkách školního časopisu.
 
Do hlasování se zapojilo celkem 163 z vás a někteří jste využili možnost hlasovat až pro dva projekty zároveň.
Nejvíce hlasů (93 hlasů) získal projekt, který společně předložili žáci 5. A – Renovace školní zahrady před tělocvičnou. S pomocí třídní p. u. M. Rampové připravili nákres toho, co by se v okolí tělocvičny mohlo změnit.
Na druhém místě (81 hlasů) se umístil projekt žáků 7. A – Venkovní učebna, který graficky zpracovala žákyně N. Lisá.
Velmi těsně se na třetím a čtvrtém místě umístily projekty žáků 9. A – Využití prostoru školního dvora a 8. A – Pořízení nových počítačů do školního klubu.
 
Jako vítězné byly vybrány dva projekty – žáků 5. A a 7. A
 
Podle pravidel participativního rozpočtu je nutné projekty začít realizovat do konce kalendářního roku, proto jsme se rozhodli pro dva projekty.
 
Na přípravě projektu Participativního rozpočtu, jsme začali pracovat již v únoru a domnívali se, že na realizaci vítězných projektů (hlasování mělo původně proběhnout již v červnu) bude dostatečné množství času. Díky současné situaci, jsme ale rádi, že se nám podařilo alespoň částečně projekty představit a odhlasovat.
 
Projekt žáků 5. A tak  bude realizován postupně. Nejdříve zakoupíme dřevěné posezení před tělocvičnu, ostatní části (hrací a tělocvičné prvky) jsou momentálně realizačně i finančně náročné, neboť při jejich umisťování bude muset nejdříve dojít k terénním úpravám školní zahrady. Budeme se ale snažit získat další finanční prostředky pro tento projekt.
 
Pro projekt žáků 7. A budou zakoupeny pomůcky pro vybavení venkovní učebny – přenosná tabule, podložky pro psaní, deky, popřípadě i skříň na umístění těchto pomůcek.
 
 
 

Další aktuality

Návrat dětí do školy

Návrat dětí do školy

Organizační pokyny k výuce od 18. listopadu 2020 + 2. ročník Družina: Provoz: ranní od 6.40 a odpolední do 16.30 Musí být udržena homogenita tříd, umístění tříd – 1.A,...

číst více