Participativní rozpočet

   PÉBÉČKO PODRUHÉ

V tomto roce jsme se znovu zapojili do projektu v rámci školního Participativního rozpočtu, který je spolufinancován městem Příbram. Zdálo by se, že vše už známe, když projekt realizujeme opakovaně. Při prvním konání nám, ale do přípravy kampaně zasáhlo uzavření škol a veškerá prezentace probíhala v online prostředí a hlasování z domovů. Tentokrát jsme se mohli projektu věnovat naplno.
Na začátku jsme zástupce jednotlivých tříd na „Žákovské radě“ seznámili s průběhem a pravidly projektu Participativní rozpočet. Žáci měli za úkol popřemýšlet, co z jejich pohledu zajímavého či prospěšného, by šlo pořídit za rozpočet 40 000 Kč.
Novinkou bylo představení webových stránek, které byly pro náš projekt zřízeny díky aplikaci Participace 21. Díky tomu jsme o vývoji našich aktivit mohli aktuálně informovat širokou veřejnost. Zásadní úkol byl opět na třídních kolektivech. Během března a dubna
s pomocí svých třídních učitelů promýšlely možné nápady, z nichž pak vybíraly ty, které předloží jako konečné návrhy do procesu Participativního rozpočtu. Na pomoc měly velké množství pracovních listů pro sběr a výběr nápadů. Na webových
stránkách „Pébéčka“ mohli žáci sledovat harmonogram celého projektu, aktuálně tedy věděli, co je čeká. Při navrhování jednotlivých nápadů nám opět pomohla webová aplikace, díky které jsme je rovnou vkládali na webové stránky. Žáci, rodiče i široká veřejnost byli
aktuálně informováni o předložených návrzích. Součástí byly i obrazové přílohy přibližující jednotlivé nápady a jejich případné umístění. Navrhování probíhalo v polovině května. Celkem se nám sešlo 18 návrhů. Poté proběhlo schvalování projektů. Ty vybrané byly puštěny do kampaně a následného hlasování. Do kampaně postoupilo 10 návrhů. Na svolané schůzce byli předkladatelé návrhů seznámeni s výsledky navrhování, popřípadě byli požádáni o doplnění informací. Předkladatelé vyřazených návrhů byli informováni o důvodech nezařazení. V týdnu od 6. do 10. června probíhala příprava kampaně vybraných návrhů. Žáci si připravovali plakáty a prezentaci svých návrhů, která proběhla v pátek 10. června v dopoledních hodinách. Ve čtyřech blocích seznámili své spolužáky z prvního i druhého stupně se svými návrhy a vyzvali je k podpoře při hlasování, které probíhalo následující týden. Žáci měli možnost podpořit až čtyři nápady z deseti schválených. Hlasování probíhalo v učebnách informatiky, prostřednictvím školních tabletů či vlastních zařízení (mobilů). Hlasující se k projektu mohli také vyjádřit prostřednictvím online dotazníku.
Do hlasování se zapojilo 308 žáků. Celkem bylo uděleno 904 hlasů.
Výsledky:
1. Zábavná zahrada 68 % (208 hlasů)
2. Sedací pytle 38 %(116 hlasů)
3. Pojďme relaxovat 37 %(115 hlasů)
4. Ovocné stromy na školní zahradě 30 %(93 hlasů)
5. Pohodlné posezení pro každého 24 %(75 hlasů)
6.-7. Lavičky a stoly 22 %(68 hlasů)
6.-7. Rekonstrukce zahrady 1. stupně 22 %(68 hlasů)
8. Lavičky 20 %(62 hlasů )
9. Nová zahrada 19 %(60 hlasů)
10. Záhony na 1. stupni 13 %(39 hlasů)

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci celoškolního setkání žáků naší školy 29. června. Autoři vítězných projektů obdrželi diplomy. Jako vítězné byly vyhlášeny dva projekty – „Zábavná zahrada“ žákyň 7. B a „ Sedací pytle“ žáků 6. A. Celková částka pro Participativní rozpočet bude na projekty rozdělena. Projekt „Zábavná zahrada“ obdrží 30 000 Kč, za které se pořídí sportovní vybavení
pro venkovní aktivity. Projekt „ Sedací pytle“ bude čerpat 10 000 Kč, za které se pořídí sedací vaky, které budou umístěny ve Školním klubu nebo v prostorách před školní tělocvičnou. Ke konečné realizaci projektů dojde během září 2022.
Děkujeme všem autorům – jednotlivcům a třídám, kteří jednotlivé projekty vymysleli, zpracovali a prezentovali. Dále děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili hlasování a využili tak možnost prostřednictvím předložených projektů opět vylepšit zázemí naší školy.

za všechny zúčastněné Mgr. Dana Polášková, koordinátor projektu

Další aktuality

Soutěž v řešení SUDOKU

Soutěž v řešení SUDOKU

Dne 9.4.2024 jsme se zúčastnili soutěže SUDOKU. Soutěžili jsme ve tříčlenných týmech v regionálním kole. Soutěž se konala na Základní škole Karla Čapka v Praze....

číst více