Česká školní inspekce

ČŠI – POHROMA NEBO POCHVALA

Na konci školního roku proběhla ve škole kontrola České školní inspekce zaměřená na hodnocení, průběh a kvalitu vzdělávacího procesu. Inspektorky během jednoho týdne hospitovaly cca 50 vyučovacích hodin a hodnotily jejich průběh i  celých chod školy. Mnoho lidí v Příbrami si myslí, že výuka u nás ve škole je špatná, že děti se zde neučí, nemají domácí úkoly a pouze si hrají. Že toto je omyl a škola jde správnou cestou, i na to mohla inspekce odpovědět.

Inspekce proběhla, inspektorky odešly, napsaly inspekční zprávu (celá je dole pod textem). Co je v ní napsáno? Kritika školy za (ne)výuku, za přístup k dětem, za špatnou didaktiku, za hrozné školní klima? Nic takového!!! Hodně pozitiv,  v zásadních bodech dle naší vize: klima třídy = super, motivace = super, spolupráce a vzájemná pomoc = super, aktivita žáků = super, individuální přístup = téměř v každé hodině, diferenciace = super (já vím, že máme nedostatky), podpora gramotností = ano. Inspekce našla i negativa, je jich ale málo a dle mého názoru nejsou tak zásadní, i tak je beru v potaz a určitě se polepšíme. Pozitiva jednoznačně převažují.

Naše „revoluční vize školy“, byla podrobena kontrole ČŠI a prošla na jedničku. Je potřeba dále pokračovat tímto směrem a posouvat se dál, práce nás čeká ještě hodně. Je nutné přesvědčit veřejnost o tom, že české školství se musí změnit, nemůže se učit jako před třiceti lety. Troufnu si říct, že zastaralá výuka není pro děti jen nevhodná, ale i nebezpečná. Pro ty co se zajímají o naší školu (rodiče, veřejnost, žáky) mohou si celou zprávu níže přečíst.

inspekční zpráva 2022

Další aktuality

Den otevřené školy

Den otevřené školy

Den otevřené školy 29.2. 2024 – program   1.A    Vyučovací hodina          Předmět              Aktivita 1.hodina                         ČJ (ICT)         Základy...

číst více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 29.02.2024 bude (v průběhu celého dne) probíhat den otevřených dveří. Program bude upřesněn.   ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ V sobotu...

číst více