Česká školní inspekce

ČŠI – POHROMA NEBO POCHVALA

Na konci školního roku proběhla ve škole kontrola České školní inspekce zaměřená na hodnocení, průběh a kvalitu vzdělávacího procesu. Inspektorky během jednoho týdne hospitovaly cca 50 vyučovacích hodin a hodnotily jejich průběh i  celých chod školy. Mnoho lidí v Příbrami si myslí, že výuka u nás ve škole je špatná, že děti se zde neučí, nemají domácí úkoly a pouze si hrají. Že toto je omyl a škola jde správnou cestou, i na to mohla inspekce odpovědět.

Inspekce proběhla, inspektorky odešly, napsaly inspekční zprávu (celá je dole pod textem). Co je v ní napsáno? Kritika školy za (ne)výuku, za přístup k dětem, za špatnou didaktiku, za hrozné školní klima? Nic takového!!! Hodně pozitiv,  v zásadních bodech dle naší vize: klima třídy = super, motivace = super, spolupráce a vzájemná pomoc = super, aktivita žáků = super, individuální přístup = téměř v každé hodině, diferenciace = super (já vím, že máme nedostatky), podpora gramotností = ano. Inspekce našla i negativa, je jich ale málo a dle mého názoru nejsou tak zásadní, i tak je beru v potaz a určitě se polepšíme. Pozitiva jednoznačně převažují.

Naše „revoluční vize školy“, byla podrobena kontrole ČŠI a prošla na jedničku. Je potřeba dále pokračovat tímto směrem a posouvat se dál, práce nás čeká ještě hodně. Je nutné přesvědčit veřejnost o tom, že české školství se musí změnit, nemůže se učit jako před třiceti lety. Troufnu si říct, že zastaralá výuka není pro děti jen nevhodná, ale i nebezpečná. Pro ty co se zajímají o naší školu (rodiče, veřejnost, žáky) mohou si celou zprávu níže přečíst.

inspekční zpráva 2022

Další aktuality