Zapojení 3D tisku do výuky

Zapojení 3D tisku do výuky

Jedním z překvapení, které na žáky v ZŠ Březové Hory na začátku školního roku čekalo, bylo rozšíření didaktických pomůcek v učebně informatiky o čtyři nové 3D tiskárny. Ty bylo možné pořídit díky dotačnímu programu města Příbram. Jedním zařízením pro 3D tisk již škola...
Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prohlédněte si obě budovy školy včetně venkovních prostor. Můžete nahlédnout do jednotlivých tříd a jejich vybavení. Prostřednictvím 3D modelů budov vstupte do jejich prostor....
Participativní rozpočet

Participativní rozpočet

   PÉBÉČKO PODRUHÉ V tomto roce jsme se znovu zapojili do projektu v rámci školního Participativního rozpočtu, který je spolufinancován městem Příbram. Zdálo by se, že vše už známe, když projekt realizujeme opakovaně. Při prvním konání nám, ale do přípravy kampaně...
Česká školní inspekce

Česká školní inspekce

ČŠI – POHROMA NEBO POCHVALA Na konci školního roku proběhla ve škole kontrola České školní inspekce zaměřená na hodnocení, průběh a kvalitu vzdělávacího procesu. Inspektorky během jednoho týdne hospitovaly cca 50 vyučovacích hodin a hodnotily jejich průběh i ...
Nová vize školy

Nová vize školy

Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století. ZÁKLADNÍ MYŠLENKY ZÁBAVA – výuka je pro žáka zábavná KLADNÝ POSTOJ ŽÁKA KE ŠKOLE – žák chodí do školy rád POZITIVNÍ HODNOCENÍ – žák je...