Velký úspěch včelařského kroužku

Velký úspěch včelařského kroužku

Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci se sdružením Včelí stráž, každoročně pořádá soutěž o nejlepšívčelařský kroužek. V ČR je v současné době 190 registrovaných zájmových včelařských kroužků. Všichnimají možnost se do takovéto soutěže o pohár zapojit, přičemž...
Participativní rozpočet – Harmonogram

Participativní rozpočet – Harmonogram

PÉBÉČKO Vážení žáci/žákyně, vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Máte tak příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši...
Zapojení 3D tisku do výuky

Zapojení 3D tisku do výuky

Jedním z překvapení, které na žáky v ZŠ Březové Hory na začátku školního roku čekalo, bylo rozšíření didaktických pomůcek v učebně informatiky o čtyři nové 3D tiskárny. Ty bylo možné pořídit díky dotačnímu programu města Příbram. Jedním zařízením pro 3D tisk již škola...
Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prohlédněte si obě budovy školy včetně venkovních prostor. Můžete nahlédnout do jednotlivých tříd a jejich vybavení. Prostřednictvím 3D modelů budov vstupte do jejich prostor....
Participativní rozpočet – Harmonogram

Participativní rozpočet

   PÉBÉČKO PODRUHÉ V tomto roce jsme se znovu zapojili do projektu v rámci školního Participativního rozpočtu, který je spolufinancován městem Příbram. Zdálo by se, že vše už známe, když projekt realizujeme opakovaně. Při prvním konání nám, ale do přípravy kampaně...