Návštěva knihovny na téma Hermína Týrlová

V knihovně jsme se věnovali tématu ANIMACE, čeští a zahraniční animátoři.LOUTKAŘSTVÍ, českým večerníčkům a pohádkám, HERMÍNĚ TÝRLOVÉ.