Využití Pasco Sensorium ve výuce

Využití Pasco Sensorium ve výuce

Již dva roky naše škola využívá ve výuce Pasco Sensorium. Na jejich pořízení jsme částečně využili financí z dotačního programu Národního plánu obnovy. Práce s touto pomůckou se osvědčila jak při běžné výuce, tak při činnostech v rámci projektových dnů školy. Pro...
Participativní rozpočet – Harmonogram

Participativní rozpočet – Harmonogram

PÉBÉČKO Vážení žáci/žákyně, vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Pébéčko. Máte tak příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici je celková částka na Pébéčko ve výši...
Zapojení 3D tisku do výuky

Zapojení 3D tisku do výuky

Jedním z překvapení, které na žáky v ZŠ Březové Hory na začátku školního roku čekalo, bylo rozšíření didaktických pomůcek v učebně informatiky o čtyři nové 3D tiskárny. Ty bylo možné pořídit díky dotačnímu programu města Příbram. Jedním zařízením pro 3D tisk již škola...
Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prohlédněte si obě budovy školy včetně venkovních prostor. Můžete nahlédnout do jednotlivých tříd a jejich vybavení. Prostřednictvím 3D modelů budov vstupte do jejich prostor....