Práce ve skupinách – prvouka, český jazyk, VV

V prvouce jsme se učili o zvířatech, která u nás můžeme vidět i v zimě. Losováním barvených kostiček jsme se rozdělili do skupin a každá skupina dostala kouzelnou elektronickou tužku a knížku, ve které jsme si poslechli různé zajímavosti, vyzkoušeli pár kvízů a potom si každá skupina vybrala jedno zvíře. Za pomoci tužky a tabletu jsme zjistili důležité informace a vyrobili plakát, který jsme ukázali a popsali ostatním.