Naší třídě se podařilo vybojovat 1. místo ve sportovní soutěži pro první stupeň (posílání počtu nachozených kroků za den + plnění úkolů v době distanční výuky). Sladce jsme to oslavili výbornými dorty.