Kontakty
Ředitel školy

Mgr. Josef Strejc

e - mail: 3zs@pbm.czn.cz

Mobil: 777 198 380

Datová schránka : dx4iter

Zástupce ředitele

Mgr. Ludmila Michálková

Mobil: 773 752 608 , e-mail: michalkova@zsbrezovehory.cz

Výchovný poradce

Mgr. Hana Hájková

Mobil: 605 538 442, e-mail: hajkova@zsbrezovehory.cz

Metodik prevence

Mgr. Martina Cvrková

Mobil: 724 017 482, e-mail: cvrkova@zsbrezovehory.cz

Kancelář

318 623 817

Mobil: 724 892 002

Sborovna 1. stupeň

Telefon: 318 623 851

Vedoucí školní jídelny

Jitka Svobodová

mobil: 773 694 685; telefon: 318 621 626; e-mail:3zssvbodova@seznam.cz

Vedoucí školní družiny

Jaroslav Brunclík

Mobil: 606 955 523; e-mail: brunclík@zsbrezovehory.cz

Vedoucí školního klubu

Pavla Vojtíšková

Mobil: 773 752 604; e-mail: vojtiskova@zsbrezovehory.cz

Školnice

Iveta Vitišová

Mobil: 773 694 684

templatemo icon