NAŠE PRIORITY :

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na "aktivní" dovednosti žáků

2) Rozvíjet schopnosti sportovně nadaných žáků - pokračovat v tradici sportovních tříd

3) Podporovat u žáků vztah k přírodě a rozvíjet u nich pocit vlastní odpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí - pokračovat v tradici environmentálního vzdělávání

4) Pomoc handicapovaným žákům - specializované hodiny a individuální přístup pro žáky se SVP

5) Rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Vzhledem k malému zájmu rodičů o umístění dítěte ve školní družině v době jarních prázdnin - od 11.3. do 17.3., nebude školní družina v době jarních prázdnin otevřena

NOVINKY - PŘIPRAVUJEME
26.2.2019 - MASOPUST VE SPOLUPRÁCI S HORNICKÝM MUZEEM


 • VÁNOČNÍ JARMARK V CÁCHOVNĚ DOLU ANNA - 15.12.2018  SÁZENÍ LÍPY KE 100 VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

  V říjnu jsme se poprvé zapojili do projektu 72 hodin pořádaného Českou radou dětí a mládeže. Jedná se o dobrovolnické aktivity, které pomohou druhým i přírodě.

  Využili jsme nabídky Nadace partnerství na sázení lípy Svobody na zahradě školy. Žáci 9. C se ujali prací kolem výsadby a jim pomáhaly děti čtvrtého ročníku. Sázení lípy k výročí 100 let od založení Československa jsme spojili s uložením plastové schránky do země pro budoucí generace. Obsahuje školní časopisy, listiny ze života školy i práce dětí.

  Zážitky ze sázení lípy žáci čtvrtého ročníku následně zachytili v hodině výtvarné výchovy.

  Mgr. Zdeňka Böhmová

   

  ZMĚNA CENY OBĚDA

  Od 1.9.2016 je platba obědů možná pouze bezhotovostně prostřednictvím inkasa

  K přihlašování a odhlašování obědů je možné provádět telefonicky nebo využít nově zavedenou elektronickou službu. Bližší informace zde:

  nebo u vedoucí školní jídelny paní Jitky Svobodové - tel: 318 621 626, mobil: 773 694 658

  ZMĚNA CENY OBĚDA

  Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

  1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

  2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

  3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

  Mgr. Josef Strejc, ředitel školy

   

  Projekt "ROBOTI" - finanční podpora města na rok 2017 pro oblast "Výchova a vzdělávání"

  V roce 2017 obržela naše škola dotaci z rozpočtu města ve výši 48.474,- Kč na nákup stavebnic LEGO MINDSTORMS Education EV3 pro projekt "ROBOTI" zaměřený na podporu techniky a moderních technologií.


  Více o projektu ZDE , foto a videa ZDE


   

   

   

   

   

   

 •