NAŠE PRIORITY :

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na "aktivní" dovednosti žáků

2) Rozvíjet schopnosti sportovně nadaných žáků - pokračovat v tradici sportovních tříd

3) Podporovat u žáků vztah k přírodě a rozvíjet u nich pocit vlastní odpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí - pokračovat v tradici environmentálního vzdělávání

4) Pomoc handicapovaným žákům - specializované hodiny a individuální přístup pro žáky se SVP

5) Rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích

NOVINKY
ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1.9.2016 je platba obědů možná pouze bezhotovostně prostřednictvím inkasa

K přihlašování a odhlašování obědů je možné provádět telefonicky nebo využít nově zavedenou elektronickou službu. Bližší informace zde:

nebo u vedoucí školní jídelny paní Jitky Svobodové - tel: 318 621 626, mobil: 773 694 658

ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

Mgr. Josef Strejc, ředitel školy

 

Projekt "ROBOTI" - finanční podpora města na rok 2017 pro oblast "Výchova a vzdělávání"

V roce 2017 obržela naše škola dotaci z rozpočtu města ve výši 48.474,- Kč na nákup stavebnic LEGO MINDSTORMS Education EV3 pro projekt "ROBOTI" zaměřený na podporu techniky a moderních technologií.


Více o projektu ZDE , foto a videa ZDE