NAŠE PRIORITY :

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na "aktivní" dovednosti žáků

2) Rozvíjet schopnosti sportovně nadaných žáků - pokračovat v tradici sportovních tříd

3) Podporovat u žáků vztah k přírodě a rozvíjet u nich pocit vlastní odpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí - pokračovat v tradici environmentálního vzdělávání

4) Pomoc handicapovaným žákům - specializované hodiny a individuální přístup pro žáky se SVP

5) Rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních a komunikačních technologiích, v sociálních vztazích

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

Vzhledem k malému zájmu rodičů o umístění dítěte ve školní družině v době jarních prázdnin - od 11.3. do 17.3., nebude školní družina v době jarních prázdnin otevřena

NOVINKY - PŘIPRAVUJEME
26.2.2019 - MASOPUST VE SPOLUPRÁCI S HORNICKÝM MUZEEM
7.3.2019 - DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY
5. - 6. 4. 2019 - ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019 - 2020 proběhne v pátek 5.dubna od 14,00 do 18,00 hodin a v sobotu 6. dubna od 8,00 do 12,00 hod. Kriteria přijetí zde

VÁNOČNÍ JARMARK V CÁCHOVNĚ DOLU ANNA - 15.12.2018SÁZENÍ LÍPY KE 100 VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

V říjnu jsme se poprvé zapojili do projektu 72 hodin pořádaného Českou radou dětí a mládeže. Jedná se o dobrovolnické aktivity, které pomohou druhým i přírodě.

Využili jsme nabídky Nadace partnerství na sázení lípy Svobody na zahradě školy. Žáci 9. C se ujali prací kolem výsadby a jim pomáhaly děti čtvrtého ročníku. Sázení lípy k výročí 100 let od založení Československa jsme spojili s uložením plastové schránky do země pro budoucí generace. Obsahuje školní časopisy, listiny ze života školy i práce dětí.

Zážitky ze sázení lípy žáci čtvrtého ročníku následně zachytili v hodině výtvarné výchovy.

Mgr. Zdeňka Böhmová

 

ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1.9.2016 je platba obědů možná pouze bezhotovostně prostřednictvím inkasa

K přihlašování a odhlašování obědů je možné provádět telefonicky nebo využít nově zavedenou elektronickou službu. Bližší informace zde:

nebo u vedoucí školní jídelny paní Jitky Svobodové - tel: 318 621 626, mobil: 773 694 658

ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

Mgr. Josef Strejc, ředitel školy

 

Projekt "ROBOTI" - finanční podpora města na rok 2017 pro oblast "Výchova a vzdělávání"

V roce 2017 obržela naše škola dotaci z rozpočtu města ve výši 48.474,- Kč na nákup stavebnic LEGO MINDSTORMS Education EV3 pro projekt "ROBOTI" zaměřený na podporu techniky a moderních technologií.


Více o projektu ZDE , foto a videa ZDE