PROJEKT RECYKLOHRANÍ

Žáci ekologických praktik ve spolupráci s týmem redaktorů školního časopisu řešili projek Recyklohraní - SAVE THE PLANET. Výsledky jejich práce můžete vidět ZDE

Okresní kolo chemické olympiády

V úterý 5. března se konalo ve škole okresní kolo chemické olympiády. Účastníci soutěže řešili dvě části – teoretickou a praktickou s časovou dotací 90 minut. V praktické části zjišťovali soutěžící množství oxidu uhličitého, který se uvolňuje z tablety a sáčku „šumáku“. Z naší školy se zúčastnil pouze Standa Šampalík, který se umístil na osmém místě (dvěma postupujícím do okresního kola soutěžit zabránila nemoc). Pokud bychom do výsledkové listiny zahrnuly pouze žáky základních škol, pak by Standa byl čtvrtý.

Mgr. Zdeňka Böhmová, garant soutěže

Mediální výchova

Ekologická praktika V hodinách ekologických praktik jsme využili materiály z projektu EVVOluce týkajících se mediální gramotnosti. Žáci byli seznámeni s typy reklamy, procvičovali schopnost čelit reklamě a odhalovat reklamní manipulace. Výstupem činností byly návrhy reklamy na libovolné téma.

Mgr. Zdeňka Böhmová

Ukázky nejlepších prací:

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda – školní kolo Chemické olympiády se zúčastnili žáci devátých tříd. Účastník olympiády řeší v domácím prostředí teoretickou část a praktickou úlohu provádí ve škole za dozoru vyučujícího chemie. Na vyřešení teoretické a praktické části měli účastníci čas od října do poloviny února. Následně své znalosti prokázali soutěžící v kontrolním testu. Toto „soutěžní kolo“ se koná pouze v určeném časové intervalu. Body z kontrolního testu a z domácí kola jsou pokladem k výsledkové listině. První tři z výsledkové listiny postupují do okresního kola chemické olympiády konané 5. března na ZŠ Příbram – Březové Hory. Někteří žáci neřešili všechny části školního kola z důvodu nemoci nebo sportovních aktivit

Postupující do okresního kola: Stanislav Šampalík, 9.A Matyáš Stočes, 9.A Tereza Večeřová, 9. C

Výsledková listina školního kola

Mgr. Zdeňka Böhmová