DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA - PLACENÍ OBĚDŮ - ZRUŠENÍ ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY

Vzhledem ke změnám služeb České spořitelny v oblasti sporožira a doporučení zřizovatele jsme se rozhodli přistoupit k následujícímu kroku. K 31.7.2019 bude zrušen účet školy u České spořitelny, na který jste dosud posílali platby za školní obědy vašich dětí. K tomuto účelu budeme užívat pouze účet u Komerční banky číslo 917220267/0100. Tento účet je k úhradám ve školní jídelně používán již od 1993 a zůstane zachován i v dalším období. Platby za obědy budou již od 1.9. prováděny pouze na účet Komerční banky. Zařiďte si změnu s platností od 1.7.2019, abyste s placením obědů neměli od 1.9. problémy. Bližší informace ZDE

ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

Mgr. Josef Strejc, ředitel školy

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLY - EDOOKIT. S.R.O.

Naše škola začala od září školního roku 2017 - 2018 používat nový elektronický systém pro školy od společnosti Edookit.s.r.o.

Případné dotazy k systému, opravy údajů dětí apod. směřujte, prosím, na e-mail: michalkova@zsbrezovehory.cz nikoliv na společnost Edookit

Školní družina o prázdninách

V době prázdnin je možné v nutných případech využít služeb školní družiny, která bude v provozu v případě, že ve stejném termínu projeví o služby zájem alespoň 12 zákonných zástupců žáků. Cena oběda ve školní jídelně je v době prázdnin stanovena na 65,-Kč.

 

Projekty spolufinancované Evropskou Unií

Projekt je zaměřený na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 

CAMBRIDGE ENGLISCH

Cambridge English - základní školy

Cambridge English - zkoušky