DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
7.3.2019 - DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY

Srdečně zveme rodičovskou veřejnost a její předškoláky i školáky na DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY
Kdy? ve čtvrtek 7.března 2019 od 8,00 do 15,00 hodin
Kde? ve všech prostorách ZŠ Příbram – Březové Hory na Březových Horách
CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI?

 • možnost navštívit výuku v kterékoliv třídě v libovolném předmětu
 • v případě návštěvy druhého stupně bude otevřen vchod u ředitelny školy
 • prohlédnout si prostory školy včetně odborných pracoven, školní družinu, školní klub, sportovní halu, navštívit v dopoledních hodinách různé aktivity v průběhu vyučovacích hodin ve třídách
 • možnost v průběhu celého dne shlédnout ukázky prací žáků 9.tříd ve volitelném předmětu Specializovaná informatika a kroužku Programování a robotiky pro žáky 4. - 5.tříd (stavba a naprogramování robotů) - prostory chodeb v 1. a 2.patře v budově 1.stupně na náměstí
 • CELÁ NABÍDKA AKTIVIT ZDE:
  5. - 6. 4. 2019 - ZÁPIS DO 1. TŘÍD

  Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019 - 2020 proběhne v pátek 5.dubna od 14,00 do 18,00 hodin a v sobotu 6. dubna od 8,00 do 12,00 hod. Kriteria přijetí zde

  ZMĚNA CENY OBĚDA

  Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

  1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

  2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

  3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

  Mgr. Josef Strejc, ředitel školy

  NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLY - EDOOKIT. S.R.O.

  Naše škola začala od září školního roku 2017 - 2018 používat nový elektronický systém pro školy od společnosti Edookit.s.r.o.

  Případné dotazy k systému, opravy údajů dětí apod. směřujte, prosím, na e-mail: michalkova@zsbrezovehory.cz nikoliv na společnost Edookit

  Školní družina o prázdninách

  V době prázdnin je možné v nutných případech využít služeb školní družiny, která bude v provozu v případě, že ve stejném termínu projeví o služby zájem alespoň 12 zákonných zástupců žáků. Cena oběda ve školní jídelně je v době prázdnin stanovena na 65,-Kč.

   

  Projekty spolufinancované Evropskou Unií

  Projekt je zaměřený na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

   

  CAMBRIDGE ENGLISCH

  Cambridge English - základní školy

  Cambridge English - zkoušky